Asistentka/asistent profesora pro medicínské asistenční systémy

Home » Contract Development » Forschungsprojekte 

Asistentka/asistent profesora pro medicínské asistenční systémy

 

 

Doba trvání projektu: 03.08.2022 – 02.08.2025    

 

Popis projektu 

S projektem 'HaW-PROAKtif' si Vysoká škola Offenburg a její partnerské organizace kladou za cíl strategicky a systematicky zasazovat rozsáhlou oblast náboru a rozvoje profesorského personálu do rámce organizačního rozvoje v celém systému vysoké školy. Klíčovým cílem projektu je testování a zavedení nových možností náboru a kvalifikace pro cílovou skupinu akademiků ve spolupráci s partnery z průmyslu a aplikované vědy. Vědeckotechnickým cílem je výzkum a rozvoj alternativních možností realizace tzv. dočasných myokardiálních elektrod, které slouží k dočasnému monitoringu po otevřených srdečních operacích. V tomto rámci jsou zkoumány alternativní konstrukční materiály, jako jsou flexibilní tištěné spoje, integrace stimulačních a měřicích elektrod a integrace dalších senzorových jednotek. Základem je identifikace a fyziologické hodnocení implementace miniaturizovaných senzorových struktur do kardiálních elektrod. V úzké spolupráci s klinickými partnery je zkoumáno, jaké senzorové údaje mohou podporovat budoucí terapii srdečních onemocnění. V této souvislosti již byla diskutována implementace pohybových senzorů, ale také senzorů kyslíku nebo senzorů biomarkerů specifických pro ischemii. Plánuje se zkoumat a hodnotit využitelnost flexibilních tištěných spojových struktur pro dlouhodobě nebo krátkodobě implantovatelné elektrodové struktury. Nadřazeným cílem projektu je výroba funkčních prototypů, které mají být podrobně zkoumány ve spolupráci v laboratořích společnosti OSYPKA AG a Vysoké školy Offenburg.

Demonstrátor 

Na následujícím obrázku je zobrazena možnost realizace dočasné myokardiální elektrody, která byla sestavena pomocí technologie tištěných spojů.

 

Máte k projektu nějaké dotazy?

Ve společnosti OSYPKA jsme hrdí na to, že neustále pracujeme na průkopnických výzkumných projektech v oblasti medicíny. Naše současné projekty pokrývají širokou škálu lékařských výzev a jejich cílem je vytvářet inovativní řešení pro pacienty a zdravotníky po celém světě.

Pokud vás zajímá více informací o našem probíhajícím výzkumu, neváhejte nás ještě dnes kontaktovat a dozvědět se více o tom, jak naše výzkumné projekty utvářejí budoucnost zdravotní péče.

cs_CZČeština