Společenské angažmá

Soziales Engagement

Peter-Osypka-Stiftung Grenzach-Wyhlen. Eine Stiftung des bürgerlichen Rechts | gegründet 01.12.1997

Nadace Peter-Osypka je nadace občanského práva, kterou v roce 1997 založil Prof. Peter Osypka a která výhradně sleduje obecně prospěšné a charitativní účely. Jsou zde prováděny zejména projekty ve spolupráci s uznávanými pomocnými organizacemi, jako je například Caritas International. Další podpora je poskytována ve spolupráci s dětskými kardiology nebo dětskými kardiochirurgy, kteří provádějí pomocné zásahy pro potřebné pacienty v lékařsky nedostatečně zásobených zemích. Také mohou být podporovány lékařské a vědecké projekty po pečlivém výběru, zejména sem patří studie iniciované lékaři, které se zaměřují na blaho pacientů.

Zakladatel Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Peter Osypka je nositelem Spolkového kříže za zásluhy a Lorenz-Werthmann-Medaille od Německého Caritasverbandu.

 

Bankovní účet pro dary:

Commerzbank AG Lörrach
IBAN: DE78 6808 0030 0654 8477 00
BIC: DRESDEFF680

Děkujeme – potvrzení o daru bude vystaveno.

Lokální aliance pro rodiny – Rheinfelden

"Mezi naše klíčové hodnoty patří rodinně orientovaná firemní kultura, která je nezbytná pro zajištění naší budoucnosti." 

Od března 2014 je společnost OSYPKA AG aktivním členem Lokální aliance pro rodiny v Rheinfeldenu, aby společně se všemi společnostmi v alianci dále rozvíjela rodinnou přívětivost v Rheinfeldenu-Badenu. Zástupci 14 společností aliance se schází na čtyřech zasedáních ročně, přičemž se snaží dále rozvíjet rodinně přívětivá opatření v Rheinfeldenu (Baden). Kromě toho se společnosti také finančně angažují. Díky Lokální alianci pro rodiny Rheinfelden bylo v posledních letech realizováno a ve prospěch občanů zlepšeno, obnoveno nebo postaveno mnoho potřebných a nezbytných projektů. Patří sem například přestavba grilovacího místa u Hertener Loch našimi učni, stejně jako podpora Tafelladenu. OSYPKA AG se také podílí na každoročně oblíbené akci Sterntaler v době Vánoc, kdy zaměstnanci darují dárky potřebným dětem do 16 let a seniorům v nouzi. Pravidelně se také nabízejí bezplatné informační akce pro zaměstnance společností aliance na specifická témata, jako jsou například "Rodičovská dovolená" nebo "Péče a prevence". 

 

Další informace naleznete na domovské stránce Lokální aliance pro rodiny Rheinfelden: 

Domovská stránka – Lokální aliance pro rodiny Rheinfelden (buendnis-familie-rheinfelden.de) 

cs_CZCzech