Hodnoty

Naše zásady

Poskytování excelentních výkonů

Abychom získali trvalou loajalitu našich pacientů, lékařských odborníků a zákazníků, musíme neustále dokazovat, proč jsme první volbou pro kvalitu, služby, hodnotu a inovace.

Bezpečnost, zdraví a životní prostředí

Neděláme kompromisy v integritě a kvalitě, které přispívají k zdraví a bezpečnosti našich pacientů, zákazníků a zaměstnanců. Jsme pečliví v otázkách využívání zdrojů a možných dopadů našich obchodních aktivit na životní prostředí.

Stálý důraz na kvalitu, výkon a efektivitu

Poskytujeme nejvyšší kvalitu a výkon a budujeme dlouhodobé partnerství s našimi zákazníky a dodavateli. Jsme společnost řízená hodnotami, která v oblasti vývoje, výroby, prodeje produktů a služeb neustále aktivně podporuje zlepšování a pozitivní změny.

Rozvoj zaměstnanců a ocenění diverzity

Máme nejvyšší uznání pro rozmanitost a přínos našich zaměstnankyň a zaměstnanců a vytváříme pracovní prostředí, které je výzvou a podporuje rozvoj, a které každému dává možnost se rozvíjet, učit se nové věci a být úspěšný.

Etický kodex –
naše základní hodnoty

Excelence, kvalita, integrita, inovace a odpovědnost: Tyto základní hodnoty určují naše obchodní chování. Jsme přesvědčeni, že naše společnost může být úspěšná pouze tehdy, pokud tyto základní hodnoty platí ve všech našich obchodních rozhodnutích. Pokud jednáme podle nich, vede to k sociálně i eticky odpovědnému podnikání. To přispívá k tomu, že OSYPKA AG je respektovaným a seriózním partnerem na medicínském trhu.

Die Geschäftsleitung

Prof. Dr. Nicola
Chief Executive Officer
Achim Kitschmann
Chief Executive Officer
Patrick Nitsche
Chief Operations Officer

Thorsten Göttsche

Chief Technology Officer

Rosemarie Jordan

Chief Financial Officer

Die Assistenz

Daniela Wolpensinger Assistant CEO
Leutrime Balazhi
Assistant CTO
Anja Schiller
Assistant COO
cs_CZCzech